Juhendid

Ava mõõdistamine liugustele

Liuguste valmistamiseks ja hinnakalkulatsiooni tegemiseks on vaja teada paigaldusava mõõtusid. Paigaldusava on ava, mille sisse liuguksed paigaldatakse. Kui Uksed paigaldatakse toa põranda ja lae vahele tuleb kõrgus mõõta toa põrandast toa laeni. Liuguste valmistamiseks peab mõõtma kõrgust mitmest kohast, et veenduda kas ava on igal pool sama kõrgusega. Laius tuleb mõõta toa seinast toa seinani või toa seinast kapi külgseinani, kui kapil on kaks külgseina siis külgseinast külgseinani. Ka laiust tuleb mõõta mitmest kohast ja veenduda kas ava on ühelaiune igalt poolt. Mõõdetud laius on ühtlasi ka liugukse siini pikkus, mis peab mahtuma seinte vahele.

Uste laiuse ja kõrguse arvestab välja tehas, sest erinevatel ustel on kattuvus erinev.

Kui mõõtudes on suured erinevused konsulteeri meiega, kuidas ja kas lahendada ruumi ebatäpsustes tulenevad probleemid. Võimalusel valmista ette loodis ja täisnurkadega ava. Vähesel määral saab liuguksi reguleerida ka ebatäpsete avade puhul.

Ava tüübid

Liuguksed saab paigaldada integreerituna ruumi või kapi karkassile. Karkassiga kapi puhul paigaldatakse alumine siin kapi sokli või kapi põranda peale, ülemine siin kapi lae külge ning uksed liiguvad kapi seinte vahel. Integreeritud liuguste puhul paigaldatakse alumine siin toa põrandale, ülemine toa lae külge ja uksed jooksevad toa seinast toa seinani.

Karkassiga kapi eelis on see, et ava millesse liuguksed paigaldatakse on täisnurksete nurkadega nelinurk ja liuguksi pole tarvis reguleerida või peab reguleerima minimaalselt. Karkassiga kapi miinuseks on suurem materjalikulu ja karkassi seinte, lae ning toa seinte ja lae vahele jäävad vahed.

Integreeritud kapi puhul oleneb lõpptulemus palju ruumi seinte, lae, põranda kvaliteedist – kas need moodustavad nelinurga või mitte? Liuguksi saab reguleerida ka seinte, põranda, lae järgi, mis ei moodusta täisnurkasid, kuid peab silmas pidama, et ideaalse tulemuse saab vaid siis kui ka ava, millesse uksed paigaldatakse on ideaalne.

Uste tüübid

Pakume erinevat tüüpi uksi – liuguksed, hõlmik ehk käänduksed, voldikuksed. Millist ukse tüüpi kasutada oleneb paljuski ava tüübist, mõõtudest ja ava kvaliteedist.

Liuguksed ei vaja ette avanemiseks ruumi. Hõlmik ja voldikuksed vajavad kapi ees vaba ruumi. Liuguksi saab reguleerida integreeritud lahenduse puhul toa seinte, lae ja põranda järgi. Hõlmikuksi ja voldikuksi ei saa reguleerida toa järgi ning ava peab olema loodis ning nurgad moodustama täisnurgad.

Voldikuksed võimaldava avada suurema osa kapist, mis on eriti oluline pisemate kappide puhul. Liugukse puhul saab korraga avada vaid ühe ukse, mis piirab väikese laiusega kapi puhul ligipääsetavust.

Garderoobi tüübid ja mõõtmine

Kui ruum, millesse kappi planeerite võimaldab suurema sügavusega garderoobi valmistada, tasub mõelda garderoobitoale, millesse saab siseneda. Garderoobitoas saab garderoobi sisustuse paigutada mitte ainult tagaseinale vaid ka külgmistele seintele või lisaks ka toa keskele. Et saaksime ettevalmistada võimalikult täpse ja läbimõeldud projekti on tarvis teada ruumi mõõtusid. Selleks tuleb ära mõõta kõik seinad, seintel olevad luugid, väljaulatuvad konstruktsioonid, aknad jmt. Kõrgus garderoobi sisustuseks tuleb mõõta toa põrandast toa laeni.

Liuguksed on võimalik garderoobile paigaldada väga erinevalt. Kõrvalolevatel piltidel on mõned ideed mida kasutada garderoobitoa planeerimisel. Liugustele tuleb samuti ära mõõta kogu seina laius, ukseava laius, kõrgus maast laeni ja ukseava kõrgus ning vaheseinte paksus.

Kindlasti tule enne remondi tegemist ja vaheseinade ehitamist ning küsi nõu, millistes mõõtmetes ja kuhu võiks ehitamise käigus lisada vaheseinad.

Akna mõõdistamine erinevatele aknakatetele.

Aknakatted paigaldatakse olenevalt aknakatte tüübist kas vahetult vastu klaasi, klaasi ette raamile, akna ava ette seinale või lakke. Olenevalt tootest on valmistamiseks vaja erinevaid mõõtusid. Täpsemad juhised mõõtude võtmiseks saad konsultandilt kaupluses, kui oled välja valinud toote, mida soovid kasutada. Hinnakalkulatsiooni tegemiseks on vaja teada:

  1. Millist tüüpi aknaga on tegu. Tee võimalusel aknast foto.
  2. Akna klaasi mõõtusid – klaasi laiust ja klaasi kõrgust
  3. Klaasi paigaldamiseks kasutatud tapi tüüpi.
  4. Kui toode paigaldatakse seinale või lakke siis on tarvis kõrgust aknalauast laeni ja laiust aknapalest aknapaleni.